Detta händer hos oss


Här publicerar vi vad som är på gång på medborgarkontoret. Välkomna!

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder 15 minuter kostnadsfri juridisk rådgivning med advokat  Elena Lakso Tesáková från Mirlex advokatbyrå,  ärenden gällande brottsmål, migrationsrätt, familjerätt, eller tvångsvård enligt exempelvis LVU, LVM.

Ring 031-365 17 20 för att boka tid för rådgivning på Medborgarkontoret.

Rådgivning och information om frågor som rör våld

Våld kan förekomma i alla typer av relationer. Det är en handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Det kan också vara en handling som får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill. 

Nu har relationsvåldsteamet rådgivning på medborgarkontoren i Nordost.

De erbjuder råd och stöd till personer som är utsatta eller utsätter någon för våld. De sprider även kunskap till alla som vill veta mer om vad våld är och informerar om verksamheter som arbetar med dessa frågor och vart det finns hjälp att få. 

Om det finns behov av att samtala ostört med någon av dem, erbjuder de en besökstid till kontoret i Hammarkullen eller hänvisar till sin råd- och stödtelefon. Telefonnummer 070-6392862. Telefontider; tisdagar 15.30-18.00 och torsdagar 9-11.

Målgrupp: Personer som behöver råd och stöd i frågor som rör våld i nära relationer och/eller hedersrelaterat våld. De riktar sig både till personer som är utsatta för våld, personer som utsätter andra för våld samt anhöriga till personer som utsätts eller utsätter andra för våld. 

Plats: Angereds medborgarkontor på Angereds Torg 13 och Bergsjöns medborgarkontor på Rymdtorget 4.

När: Tisdagar kl. 13-15 (Relationsvåldsteamet finas på plats både i Angered och Bergsjön denna tid).

Boenderådgivning

Träffa boenderådgivarna och få hjälp med hur du söker bostad, registrerar dig på Boplats och få tips och råd i din bostadssökande. Tid tisdagar 13.00-15.00 på medborgarkontoret i Angered. Du bokar tid genom att besöka oss eller att ringa 031-365 17 20 eller genom mail: medborgarkontoret.angered@demokratimedborgarservice.goteborg.se