Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan Marklandsgatan 21 c ligger i Högsbo. På vår förskola strävar vi efter att barn och föräldrar känner att de har ett inflytande över sin tid i förskolan. Här ska barnen känna sig trygga och miljön formas efter barnens intressen och behov. Från och med höstterminen kommer förskolan Marklandsgatan 41, Marklandsgatan 21 och Spannlandsgatan 1 slås samman till en administrativ enhet. Det betyder att du behöver söka plats på förskolan Marklandsgatan 41 om du är intresserad av en plats här. När du söker till förskolan Marklandsgatan 41 får ditt barn plats på en avdelning i en av de tre byggnaderna.

Att söka plats på förskolan från hösten 2024

Från och med höstterminen kommer förskolan Marklandsgatan 41, Marklandsgatan 21 och Spannlandsgatan 1 slås samman till en administrativ enhet. Det görs för att det ska bli enklare att dela in barnen i grupper med en bra sammansättning, fördela personal och arbeta tillsammans för bättre kvalitet.

Det betyder att du behöver söka plats på förskolan Marklandsgatan 41 om du är intresserad av en plats här. När du söker till förskolan Marklandsgatan 41 får ditt barn plats på en avdelning i en av de tre byggnaderna. Byggnaderna ligger med några hundra meters avstånd.

Om verksamheten

Vi är en storavdelningsförskola med 45 barn i åldrarna 3-5 år. Vi är 6 pedagoger som arbetar här. Barnen delas in i fyra grupper för att leka och göra aktiviteter tillsammans i grupp. Det blir mycket skapande, natur och gymnastik.

Förskolans lokaler består av 5 rum och utifrån barnens intressen och behov ändras lärmiljön under terminens gång.

Föräldradialog och delaktighet

Personalen på förskolan Marklandsgatan arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. Via vår plattform Unikum får du som förälder information om verksamheten. Vi strävar efter att barn och föräldrar ska känna sig hörda.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med förskolechefer.