I klassen på Lillebyskolan hör och hörs alla elever lika bra

Publicerad 19 maj 2023

Att använda mikrofoner är bra för alla. Det är bra för de elever som har hörselnedsättning men också att eleverna lär sig att respektera och lyssna på varandra bättre.

— De flesta elever är bekväma med att prata i mikrofonen. Jag märker att eleverna förstått poängen. Att mikrofonerna förstärker deras röster och att de slipper höja rösten för att kunna höras av alla i klassrummet. Jag slipper också upprepa vad en elev säger som pratar lågt eller lite otydligt, säger Sara Pettersson som är lärare i klassen på Lillebyskolan.

Sara Al-Dalal som är hörselpedagog på Hisingen berättar att alla kommunala skolor i Göteborgs Stad som har en eller flera elever med hörselnedsättning erbjuds ett grundpaket med högtalare, en mikrofon som läraren har om halsen samt en mikrofon till eleverna. Men det går att få extra mikrofoner ifall eleven och klassen har behov av det.

— Det är ju en stor del av undervisning att höra vad klasskamraterna säger. Att kunna höra frågor, svar eller kommentarer på det som sägs i klassrummet. Säger Sara Al-Dalal.

För att hörtekniken ska fungera på bästa sätt så är det viktigt med kulturen i klassrummet. Där har läraren en viktig roll. Ifall eleverna är vana vid att få svar på sina frågor utan att räcka upp handen och vänta på sin tur fungerar inte hörtekniken så bra. Men där kan hörselpedagogerna hjälpa till genom att vara med på lektionerna och observera och stötta och ge tips till både lärarna och elever.

— Min dröm hade varit att se hörteknik i alla klasser i hela Göteborg. Alla elever mår och presterar bättre om det kan fokusera på undervisningen och slippa anstränga sig för att höra vad som sägs i klassrummet avslutar Sara Al-Dalal.

Fakta om mikrofonpoolen i Göteborgs Stad

  • Mikrofonpoolen är finansierad genom skolmiljarden
  • Hittills har 63 skolor fått låna hörteknik utifrån att de har en eller flera elever med hörselnedsättning. Flera av skolor har fler än en elev med hörselnedsättning och har då fått tillgång till flera grundpaket.
  • Cirka 100 elever med hörselnedsättning har hittills fått tillgång till hörtekniken.

Har du frågor kan du kontakta hörselpedagogerna i grundskoleförvaltningen: horselpedagoger@grundskola.goteborg.se

Tidigare artikel om hörteknik: Inlånade mikrofoner hjälper elever med nedsatt hörsel