Foto: Lo Birgersson

Vår skola

På Lillebyskolan går ungefär 550 elever i förskoleklass till och med årskurs sex. Vi har fem förskoleklasser och 23 klasser i årskurs 1 till 6. Här finns flera fritidshemsavdelningar. Eleverna i årskurs 1 och 2 går på fritids tillsammans med eleverna i förskoleklass. Fritidsverksamheten för de äldre, årskurs 3 till 6 är samlad på ett fritidshem. På Lillebyskolan arbetar omkring 60 medarbetare.

Om skolan

Lillebyskolan är en skola där alla ska känna sig trygga och ha ett gott bemötande mot varandra.

Lillebyskolan ligger i ett lugnt villaområde med naturen som granne. Skolgården är stor, där finns klätterträd, lekplatser, fotbollsplaner och andra miljöer för eleverna att vara på.

På vår skola arbetar vi för att eleverna ska känna sig trygga och delaktiga. Vi har ett aktivt elevråd och vi bjuder in vårdnadshavare till husråd. Vårt elevhälsoteam och likabehandlingsgrupp arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontaktar du skolan.