Vår skola

Lilla Trulsegården är en liten skola som består av en förskoleklass och en klass i varje årskurs 1-3. Vi har totalt cirka 135 barn och elever i åldrarna 1-10 år. På vår enhet finns också förskola som består av två förskoleavdelningar: Charmtrollen, 1-3 år och Lyckotrollen, 3-6 år.

Om skolan

Vi har glädjen att följa och medverka till våra elevers utveckling från sin första dag på förskolan till och med årskurs 3.
Vår vision är att vi ska arbeta för en helhet där inget ”faller mellan stolarna” när det gäller elevernas utveckling, och helhet i ett livsperspektiv. Vi lägger vi stor vikt vid att alla elever ska känna att ”de duger precis som de är” - det unika barnet ska bli sett utifrån sin egna person och utveckling. Vi ska som pedagoger sträva efter att skapa det kreativa lustfyllda lärandet som förser eleverna med självtillit, självkännedom och självkänsla och vi ska ha roligt medan vi gör det.

Profil

På Lilla Trulsegården har eleverna möjlighet att lära sig engelska från det att de börjar hos oss och vi lägger stor vikt vid att alla ska våga prata engelska.

Mål och arbetssätt

Vår vision och vår inriktning/profilering är att vi ska arbeta för en helhet där inget ”faller mellan stolarna” när det gäller Ert barns utveckling och helhet i ett livsperspektiv.

  • Tillsammans arbetar vi för att skapa den ”röda tråden” som förskola och skola gemensamt skall sträva mot och som binder oss samman till en enhet.
  • Ditt barn ska bli sett för den de är i ett helhetsperspektiv kompletterat med hög kvalitativ kunskap.
  • Vi som arbetar på Lilla Trulsegården ska gemensamt vara en garant för Ert barns utveckling under tiden på Lilla Trulsegårdens skola. Vårt främsta mål är att Ditt barn ska känna att ”jag duger precis som jag är- det unika barnet ska bli sett utifrån barnets egen person och utveckling.
  • Vi som pedagoger strävar efter att skapa det kreativa lustfyllda lärandet som förser Ditt barn med självtillit, självkännedom och självkänsla. ”Vi ska proppa dem fulla med kärlek, nyfikenhet och kunskap". Eleverna är den kreativa kraften till ett lustfyllt lärande och ska erbjudas en professionell arbetsmiljö.
  • Alla pedagogers egenskaper, kunskaper och kompetenser tas tillvara och skapar otroliga möjligheter till pedagogisk kvalitet för Ditt barn.

Vi ser fram emot att möta Ert barn och Er i vår spirande verksamhet!

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.