Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Här låter vi barnens nyfikenhet och intressen forma de teman vi arbetar med. Vi strävar efter att skapa en verksamhet där barnen utvecklas och lär på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Vår förskola ligger i Grevegården, i ett område med både villor och flerfamiljshus.

Avdelningar och personal

Vår förskola består av fem avdelningar. Vi har två avdelningar för yngre barn och tre för de lite äldre.

En dag på förskolan

  • Förskolan öppnar 6.00 på en avdelning där alla barn som kommer innan 7.30 samlas. Klockan 8 äter vi frukost.
  • Under förmiddagen har vi sedan undervisning både ute och inne.
  • Klockan 11.30 är det lunch och därefter vila och lugna aktiviteter.
  • På eftermiddagen fortsätter undervisningen både ute och inne och klockan 14.30 äter vi mellanmål.
  • Vid klockan 16.30 slår vi ihop avdelningarna så att barnen är på en avdelning fram till hämtning.

Vi gör ofta utflykter. Vi har nära till havet och Frölunda Kulturhus och åker gärna iväg med barngrupperna för att upptäcka samhället utanför våra grindar.

Vi uppmärksammar olika högtider, ofta alla avdelningar tillsammans. Vi fångar gärna upp det som händer runt omkring oss. 

Stor gård med skog

Vi är ofta ute på vår stora och fina gård. Gården är uppdelad i två huvudsektioner där det bland annat finns uppväxt skog och buskage som en naturlig del av vår närmiljö. Här kan barnen upptäcka och utforska småkryp och följa naturens årstider på nära håll. Skogen erbjuder också många utmaningar, till exempel att klättra, som gynnar och utvecklar barnens motorik.

Den del av gården som ligger närmst huset är en mer traditionell förskolegård där vi bland annat låtit vår förskoleträdgård växa upp och få plats.

Vi inspireras av Reggio Emilia-filosofin

Vårt förhållningssätt till människor, miljöer och vårt sätt att organisera inspireras av Reggio Emilias filosofi, för oss innebär det att materialet ska vara tillgängligt. Miljöerna ska uppmuntra till samarbete och möten och barnen ska ha ett reellt inflytande i arbetet med att utveckla verksamheten. 

Introduktion i förskolan 

Vi arbetar med aktiv introduktion i förskolan vilket innebär att barnet till en början är på förskolan tillsammans med en vårdnadshavare. Under dessa dagar får barnet möjlighet till att lära känna förskolans rutiner och miljö utan oron att vårdnadshavaren kommer att lämna barnet ensam. Även vårdnadshavare hinner lära känna pedagogerna och få en inblick i utbildningen. Vi ser det som viktigt att alla får en positiv upplevelse av förskolan och introduktionen blir därför individuell när det kommer till hur många dagar och hur länge under dagen vårdnadshavaren är med.