Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan Landerigatan 17a ligger i ett lugnt område i Bagaregården. Förskolan har en stor härlig gård med goda möjligheter till lek och rörelse. I samma hus som förskolan finns flera andra verksamheter, bland annat ett äldreboende. Detta skapar en trivsam och levande atmosfär.

Förskolan ligger i ett lugnt område intill ett berg med mycket grönska på sommarhalvåret. Det är gångavstånd till spårvagnshållplatsen Stockholmsgatan som är väl trafikerad av linje 1 och 3. 

Våra avdelningar och pedagoger

Förskolans avdelningar har namn inspirerade av solsystemet och rymden. På avdelningarna Solen och Kometen går yngre barn, och på Månen och Stjärnan går äldre barn

Vi som har glädjen att ta hand om ditt barn är utbildade förskollärare och barnskötare. Vi har ett nära samarbete med varandra, både inom och mellan avdelningarna. På så sätt skapar vi en ökad trygghet för barnen och öppnar upp för fler möjligheter till lek och kompisar.

Gemenskap och allas lika värde i fokus

Vi har en härlig gemenskap på förskolan. Genom att lyssna och involvera barnen får de känna sig både viktiga och delaktiga. Vår målsättning är att barnen ska känna och förstå allas lika värde oavsett ålder, kön och etnicitet. Vi arbetar medvetet med att ge alla barn lika mycket utrymme och möjligheter att upptäcka, utforska och utveckla sina intressen och förmågor. Vi bygger verksamheten med barnens kompetens i fokus och vi ger barnen den tid de behöver för att utvecklas och lära. Vi vill att barnen ska uppleva lust och glädje i lärandet.


Foto: Marit Lissdaniels

En dag hos oss

Är du nyfiken hur en dag på förskolan kan se ut för ditt barn?

  • På morgonen äter vi frukost tillsammans och får en lugn start på dagen.
  • Under förmiddagen leker vi inomhus eller utomhus i olika grupper. Vid fruktpausen samlar vi ihop oss och får ny energi till fortsatt lek.
  • Vid lunchtid äter vi tillsammans igen, ofta med spännande samtal vid bordet.
  • Efter lunch sover de yngre barnen middag medan de äldre vilar och lyssnar på sagor.
  • Efter vilan är det dags för aktiviteter ute eller inne. På eftermiddagen får barnen mellanmål.
  • Vi fortsätter med våra aktiviteter tills det är dags att gå hem.

Lekfull miljö

Vi har rymliga lokaler med nästan oändliga möjligheter för ditt barn att leka, utmanas, och utveckla intressen. Det finns exempelvis rum för skapande i olika färg, form, material; rum för uppvisning, teater och dans; och lugna vilrum för att sova eller läsa sagor. Miljön är föränderlig och vi utvecklar våra olika rum beroende på vad barnen har för intressen och behov.

På vår gård finns gungor och stora gräsytor. Här får ditt barn leka fritt och ibland delta i roliga aktiviteter, exempelvis hinderbana och olika lekar.

I närheten finns det en skog som vi ofta går till och upptäcker roliga saker i naturen.


Foto: Marit Lissdaniels