Foto: Hesha Saleem

Vår förskola


På förskolan Kummingatan 128-130 arbetar vi utifrån läroplanen i förskolan för att stimulera och utmana barns utveckling och lärande. I våra ljusa och fräscha lokaler och vår stora utegård planeras verksamhet för att lägga grunden för barnens livslånga lärande.

Avdelningar och personal

På Kummingatan 128-130 finns det 75 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är uppdelade på fyra avdelningar där en avdelning är resursförstärkt. Personalen består av 13 stycken förskollärare och barnskötare och förskolan har en specialpedagog som arbetar ungefär 25% i veckan på förskolan.
Maten som serveras kommer från köket på Lövgärdesskolan och på huset finns två personer som jobbar i kök och lokalvård.

Pedagogik på förskolan

Förskolans läroplan lägger grunden för vår verksamhet där stor vikt läggs på ett arbete där barn får möjligheter att uttrycka sig i olika former, vara delaktiga och medbestämmande. Förskolan jobbar med att utveckla barnens förståelse för samhällets gemensamma demokratiska grunder. Detta gör vi  genom exempelvis rollekar och samtal med barnen om hur vi ska vara mot varandra.

För oss är det viktigt är att förskolan och barnens vårdnadshavare har ett gott samarbete!

En dag på förskolan

Förskolan öppnar på avdelningarna Vitsippan och Blåsippan på morgonen.
Ungefär klockan 08.00 äter barnen frukost, därefter finns det tid för aktiviteter inom- och utomhus fram till klockan 11.00 då förberedelserna inför lunchen påbörjas. Efter lunch vilar alla barn, antingen genom att sova en stund eller genom en stunds sagoläsning. Ungefär klockan 14.30 äter alla mellanmål. Personalen äter tillsammans med barnen vid alla måltider. Vid 16.30 tiden samlas alla barn som är kvar på förskolan åter på Vitsippan och Blåsippan till dess att förskolan stänger. 

Utomhusmiljö

Förskolan har en stor utegård som ger barnen möjlighet till många spännande äventyr. En del av gården är anpassad för de mindre barnen med staket runt. Utomhusmiljön erbjuder flera olika samlingsplatser som används till exempelvis gemensamma bokstunder. Vi har också våra utebord som ger oss möjlighet att under sommarhalvåret äta mellanmål ute på gården. Den närliggande skogen ger också tillfällen till promenader och andra aktiviteter.

Kul att veta

Har du synpunkter eller förslag på vår verksamhet? Prata med pedagogerna på förskolan eller använd dig av den lilla brevlåda som finns i varje tambur. Där kan du lägga nedskrivna tankar och idéer, såväl positiva som mindre bra.