Vår förskola


Förskolan ligger i Karl Johansskolan och har en barngrupp, Månen med barn i åldern 1-5 år. På vår förskola lägger vi stor fokus på trygghet, omsorg, lärande och utveckling samt delaktighet och inflytande. Det ska vara en plats där alla barn ska känna glädje och ha roligt.

Välkommen till oss på Koopmansgatans förskola! 

Förskolan ligger i den gamla, vackra Karl Johansskolan. Lokalerna är stora, ljusa, rymliga rum med hög takhöjd och stora fina fönster. De ger oss många förutsättningar att skapa goda lärmiljöer för barnen.

Barnen har inflytande över verksamheten

På förskolan har barnen inflytande i både verksamheten och den pedagogiska lärmiljön. Vi tar tillvara barnens intressen och erfarenheter som ligger till grund för utformningen av den pedagogiska verksamheten. Vi tror på god gemenskap, trygghet och roliga och lärorika miljöer där barnen får utforska, upptäcka och uppfinna tillsammans med oss som medforskande pedagoger.

Förskolans utemiljö har en liten gård med stora möjligheter. Vi har bland annat sandlåda, klätterställning med rutschkana och balansstockar. Vi tar även ut material för att skapa förutsättningar för olika utmaningar i uteleken. 

Alla barn får ta plats

På förskolan arbetar vi mycket med att dela på barnen så att alla får s amma förutsättningar att delta i aktiviteter och upptäcka olika utrymmen och saker. Det bidrar även till lugna och harmoniska lekstunder för våra barn.

Vi undervisar utifrån förskolans läroplan och FN:s barnkonvention. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barns delaktighet och inflytande i verksamheten. Alla barn ska känna sig trygga, sedda och hörda samt känna glädje på förskolan. Förskolan ska vara en plats som är lustfylld, lärorik och utvecklande för alla barn.

Vill du veta mer om förskolan? 

Är det dags att välja förskola? 
Välkommen på informationsmöte