Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Kennedygatans förskola har fem avdelningar och renoverades 2023. Här vill vi erbjuda alla barn förutsättningar att bli sitt bästa jag.

Barnen ska kunna utvecklas i egen takt

Vi vill erbjuda en verksamhet där alla barn får förutsättningar att bli sitt bästa jag. Barnens bästa ligger till grund i alla beslut som vi tar som rör utbildningen och undervisningen.

Känslan av trygghet är grunden för att kunna utvecklas i sin egen takt tillsammans med andra och få möjlighet att lära sig respekt, demokrati samt en god självkänsla. Vi arbetar aktivt med delaktighet och inflytande för barnen. Att varje barn får leka och lära är en av de grunder som vi står för.


”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (Lpfö 18)

Barnen ska bli nyfikna och vilja lära sig mer

I våra olika lärmiljöer på förskolan finns möjlighet att möta upplevelser som ska göra barnen nyfikna på att lära sig mer. Våra fysiska lärmiljöer är föränderliga över tid. Vi arbetar aktivt på att förändra innehållet utifrån det barnen visar intresse för samt det som vi vill inspirera barnen till att lära mer om. Vi anpassar vår utbildning till barnens intressen och behov.

Vårt mål är att allt vi gör på förskolan ska locka till samtal och reflektion samt nyfikenhet på att lära mer

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola? 
Välkommen på informationsmöte och öppet hus