Vår skola


Välkommen till Kärralundsskolans grundsärskola, en skola för elever med flera funktionsvariationer.

Om skolan

Lokalerna är rymliga och anpassade efter elevernas omsorgsbehov, lärande och vila. I alla rum finns inbyggda system för att underlätta lyft och förflyttning.

Skolan har plats för cirka tolv elever i årskurserna 1 - 9. Personaltätheten är hög och består av elevassistenter, fritidspedagog och speciallärare. Eleverna är indelade i två åldersblandade grupper .

Kursplan

Eleverna läser utifrån grundsärskolans läroplan och följer kursplanen ämnesområden. De fem ämnesområdena är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Grundsärskolan lyder under Skollagen och följer Skolverkets regelverk.  För varje elev skrivs årligen en Individuell utvecklingsplan i samband med ett av läsårets utvecklingssamtal (https://www.skolverket.se/). 

Tider

Undervisningen börjar klockan 9.00 för eleverna i alla årskurser. Eleverna i årskurs 1 - 3 slutar klockan 13.30 och för eleverna i årskurs 4 - 9 slutar skolans undervisning klockan 14.30.

Fritidshemmet

Flera av eleverna är på Fritidshemmet före och efter skolundervisningens schema. Fritidshemmet är en del av skolans verksamhet med gemensam personal och med verksamhet i gemensamma lokaler.