Vår skola

Välkommen till Kärralundsskolans anpassade grundskola, en skola för elever med flera funktionsvariationer.

Om skolan

Lokalerna är rymliga och anpassade efter elevernas omsorgsbehov, lärande och vila. I alla rum finns inbyggda system för att underlätta lyft och förflyttning.

Skolan har plats för cirka tolv elever i årskurserna 1-9. Personaltätheten är hög och består av elevassistenter, fritidspedagog och speciallärare. Eleverna är indelade i två åldersblandade grupper.

Kursplan

Eleverna läser utifrån läroplanen för den anpassade grundskolan och följer kursplanen ämnesområden. De fem ämnesområdena är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Den anpassade grundskolan lyder under skollagen och följer Skolverkets regelverk. För varje elev skrivs årligen en individuell utvecklingsplan i samband med ett av läsårets utvecklingssamtal.

Läs mer om anpassad grundskola på Skolverkets webbplats.

Tider

Undervisningen börjar klockan 9 för eleverna i alla årskurser. Eleverna i årskurs 1-3 slutar klockan 13.30 och för eleverna i årskurs 4-9 slutar skolans undervisning klockan 14.30.

Fritidshemmet

Flera av eleverna är på fritidshemmet före och efter skolan. Fritidshemmet är en del av skolans verksamhet med gemensam personal och med verksamhet i gemensamma lokaler.