Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Hos oss får ditt barn leka och lära utifrån olika teman, exempelvis en saga, som vi utforskar och pratar om tillsammans med barnen. Vi som har glädjen att vara med ditt barn på dagarna är engagerade pedagoger och vår viktigaste roll är att skapa trygghet för dig och ditt barn.

På förskolan finns sex avdelningar - tre för yngre barn och tre för äldre. Vi som arbetar här är engagerade och utbildade förskollärare och barnskötare. Vi har ett nära samarbete med varandra för att ditt barn ska känna sig tryggt med alla oss vuxna.

Trygghet och samarbete med dig som förälder

Vår roll som pedagoger är först och främst att skapa trygghet för ditt barn, men också att hjälpa ditt barn utvecklas enligt sina egna förutsättningar. Det gör vi genom att lyssna, utmana och ge barnet inflytande över sin tid på förskolan.

För att ditt barn ska ha en så bra tid som möjligt här är det viktigt att vi på förskolan har ett nära samarbete med dig som förälder. Du kan alltid komma till oss med dina funderingar - vi vill att både du och ditt barn ska känna er trygga hos oss.


Foto: Lo Birgersson

Barnen får lära utifrån olika projekt

På förskolan får ditt barn utvecklas och lära genom olika projekt. Oftast har vi ett speciellt tema under en termin, som vi utforskar och pratar om.

Projektet skapas utifrån barnens intresse och behov. Ett projekt kan till exempel kretsa kring en figur eller saga, exempelvis Bamse eller Babblarna. Vi använder figuren/sagan för att möta olika mål i läroplanen, till exempel matematik, språk eller teknik. Projektet kan också handla om till exempel vatten, ljus eller ljud.  

Här är några exempel på vad vi brukar göra på förskolan:

 • prata om saker som händer i barnens närhet.
 • läsa rim, ramsor och böcker.
 • sortera saker efter form, färg eller antal.
 • arbeta med mängd och längd, både hos föremål och barnen själva.
 • ha gymnastik och rörelse.
 • arbeta med tid och rum.
 • sjunga och dansa.
 • vara ute i naturen och ser hur den förändras med årstiderna.
 • ta med oss saker från naturen som vi arbetar med inomhus.
 • klippa och klistra, måla och rita.
 • bygga saker av olika material

Fri lek och hållbar utveckling

På vår förskola arbetar vi med projekt där innehållet styrs av barnens intresse och behov. I projekten väver vi in målen från läroplanen på ett lekfullt sätt som utmanar och utvecklar barnen.

Hela förskolan arbetar med lärande för hållbar utveckling som är ett gemensamt fokus i alla våra projekt.
Vi vill ge barnen förutsättningar att:
- Utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, och viljan att hjälpa andra.
- Förstå hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Vi målar, gör utflykter i närområdet, läser böcker, bygger, skapar, gör experiment, filmar, fotar, spelar spel, diskuterar, undersöker och leker!

Den fria leken är en viktig del i vår utbildning.

Miljö som inspirerar till lek

Förskolan består av två våningar. De yngre barnen (tre avdelningar) är på den nedre våningen, och de äldre barnen (tre avdelningar) på den övre. Hos de yngre barnen finns vilorum, ateljé och matrum på varje avdelning. Ibland öppnar vi upp mellan avdelningarna för att barnen ska kunna utforska andra rum.

På den övre våningen finns vårt Torg.  Här äter vi tillsammans och här finns lärmiljöer som inbjuder till utforskande och lek. Miljöerna på Torget förändras i takt med barnens intresse och behov.

På varje avdelning finns tre olika rum för aktiviteter. Ett av rummen är en ateljé, där ditt barn får utlopp för sina kreativa förmågor genom att prova olika material och tekniker. Övriga rum har olika utformning beroende på vad barnen är intresserade av. Ibland har vi till exempel byggrum och ibland teaterrum.

Vi öppnar ofta upp mellan avdelningarna på övre plan. Det ger barnen fler möjligheter till aktiviteter och de kan hitta kompisar från andra avdelningar.

Förskolan ligger intill ett grönområde i närheten av Lundenskolan. Det finns tre gårdar, varav en är särskilt anpassad för de yngre barnen. Här finns sandlådor och andra lekredskap. På en annan av gårdarna finns gungor, sandlådor, vattenlek, klätterställning och korta banor där barnen kan cykla. Dessutom finns det en naturgård i anslutning till skogen. Här blir barnen inspirerade och utmanade i sin utveckling och i sitt lärande.

Alla våra gårdar är inhägnade för barnens säkerhet.


Naturgården. Foto: Peter Svenson

Hur ser en dag på förskolan ut?

Våra dagar på förskolan varierar beroende på väder, barnens önskemål och vilken veckodag det är, men i stora drag ser det ut så här:

På morgonen äter vi frukost tillsammans. De yngre barnen äter på sina respektive avdelningar och de äldre barnen äter tillsammans på Torget.

Efter frukost har vi en stunds lek och sedan samling på våra avdelningar. Barnen har sedan olika aktiviteter, ute eller inne. Tisdag, onsdag och torsdag är projektdagar.

De äldre barnen blir serverade lunch på Torget, och de yngre på sina avdelningar. Vi har ett eget kök och egen kock på förskolan, som lagar fantastisk mat till oss varje dag. Vi försöker hela tiden uppmuntra och hjälpa barnen att klara mer och mer själva vid måltiden.

Oavsett barnens ålder så det viktigt med en stunds vila. Varje dag efter lunch sover de yngre barnen middag i sina vilrum med madrasser, kuddar och filtar. De äldre barn som inte sover mitt på dagen vilar medan de lyssnar på sagor eller musik.

På eftermiddagen har vi aktiviteter både ute och inne. Det serveras också mellanmål, till exempel smörgås, mjölk och en frukt eller grönsak.