Foto: Selma Media

Om oss

Vi är en daglig verksamhet där hantverk står i fokus. Vi utgår alltid från dina behov och förutsättningar och anpassar kommunikationen. Vi vill skapa en trygg och förutsägbar miljö för dig.

Deltagare och personal

Hos oss har tjugo deltagare sin dagliga verksamhet.

Här arbetar en stödpedagog och fem stödassistenter.

Arbetssätt och metoder

Vi vill skapa en trygg och förutsägbar miljö för dig. För att göra detta arbetar vi med tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och ett lågaffektivt bemötande.

Vi anpassar kommunikationen utifrån dina behov och förutsättningar.

Resa hit

Vår verksamhet finns i ett industriområde i Kärra. Hit åker du enkelt med buss och kliver av på hållplatsen Trankärrsgatan. Det är en kort promenad från hållplatsen till oss.

Du kan också kliva av vid hållplats Lillekärr Södra och gå en bit.

Lokaler och miljö

Vår verksamhet finns i ett enplanshus med stor trädgård och ett växthus. Vi har till och med en bastu. Vår yta för gånghjälpmedel och rullstolar är något begränsad, kom gärna och hälsa på oss och titta runt.

I närheten finns en restaurang. Du väljer själv om du vill ta med egen lunch att äta eller följa med oss till restaurangen på Kärrahus.