Foto: Selma Media

Om oss


Vi är en daglig verksamhet där hantverk står i fokus. Vi utgår alltid från dina behov och förutsättningar och anpassar kommunikationen. Vi vill skapa en trygg och förutsägbar miljö för dig.

Arbetssätt och metoder

Vi arbetar i i grupper med kreativt skapande och självständigt utifrån din individuella plan. Vi använder oss av kompletterande kommunikation och tydliggörande pedagogik efter dina behov. Välfärdsteknik är en viktig del i vårt arbetssätt.

Lokaler och miljö

Vår verksamhet finns i ett enplanshus med  trädgård och växthus. Vi arbetar tillsammans i olika rum utifrån aktivitet. Det är en miljö med rörelse och många intryck.

I närheten finns en restaurang. Du väljer själv om du vill ta med egen lunch att äta eller följa med oss till restaurangen på Kärrahus.

Resa hit

Vår verksamhet finns i ett industriområde i Kärra. Hit åker du enkelt med buss och kliver av på hållplatsen Trankärrsgatan. Det är en kort promenad från hållplatsen till oss.

Du kan också kliva av vid hållplats Lillekärr Södra och gå en bit.