Vår förskola

Vi ser trivsel, samspel med barn och vuxna och lärande som viktiga delar i barnets utveckling. Här finns engagerad personal som ser till att det finns förutsättningar för ditt barn att växa i sin takt.

Avdelningar och pedagoger

På förskolan finns fyra avdelningar. Rosa och Regnbågen för barn i åldrarna 1-3 år och Blå och Grön för barn som är 3-5 år. På varje avdelning arbetar tre personal, kombinationen av legitimerad förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter kan variera från avdelning till avdelning. Vi samarbetar över avdelningarna för att alla vuxna och barn ska lära känna varandra. På det sättet ökar vi tryggheten på hela förskolan.

Läroplanen

Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats. Att arbeta med läroplanen för förskolan innebär att aktiviteter, lärmiljöer och vårt förhållningssätt utgår ifrån målen i läroplanen. Barnens delaktighet och inflytande i dagens olika moment gör att de utvecklas och lär sig nya saker.

Vi arbetar aktivt och regelbundet med normer och granskar oss själva för att se till att vi håller oss till uppdraget i läroplanen. Läs gärna förskolans läroplan om du vill veta mer om vårt uppdrag. Läs förskolans läroplan

Varje arbetslag organiserar arbetet på respektive avdelning utifrån hur barngruppen ser ut. Vi tar till vara barnens olika intressen och låter dem utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi skapar möjligheter till samspel och goda relationer med andra barn och vuxna. Vi delar ofta in barnen i mindre grupper eftersom vi ser att det leder till ökad trivsel och utveckling. På förskolans gemensamma gård möts flera barn från olika avdelningar, där finns sandlåda, gungor och klätterställning. Pedagogerna planerar aktiviteter, experiment och lekar för barnen. 

En dag på förskolan 

Klockan 6 öppnar förskolan avdelningen Rosa för barn som kommer tidigt, vid 7.30 öppnar hela förskolan och alla barn går till respektive avdelning. Runt klockan 8 serveras frukost och sen arbetar vi i mindre grupper med projekt inom exempelvis skapande, språk och kommunikation eller hållbar utveckling. Vi har även samling och utomhusaktiviteter. Ungefär klockan 11.30 serveras lunch och sen får barnen vila eller göra lugnare aktiviteter. Under eftermiddagen fortsätter vi att leka, skapa och experimentera. Vid 14.30 är det mellanmål. Barn som slutar efter klockan 17 är tillsammans på avdelning Rosa fram till stängning.