Vår förskola

Här kan du läsa mer om vår förskola hur vi arbetar och hur en dag kan se ut.

Avdelningar

Förskolan Karduansmakaregatan 44 består av fem hemvister som är indelade i två spår, Lilla Spåret och Stora Spåret. Spåren är sedan indelade i grupper som utgår från barnens ålder.

Lokaler med plats för lärande och lek

Spåren binds samman av ett nav i form av vår stora sal. Där möts barn och pedagoger framförallt på morgonen och på eftermiddagen. Pedagogerna har valt att arbeta med miljöerna och skapat olika stationer som uppmuntrar till lärande.

Lokalerna är möblerade så att barnen uppmuntras till att vara i smågrupper. De olika rummen ska ge barnen möjlighet att experimentera och utforska olika slags material. Vi har vårt material på låga hyllor som är tillgängliga för barnen. De ska kunna ta egna initiativ och inte vara beroende av att vi vuxna ska ta fram material. Detta stimulerar barnen att göra meningsfulla och roliga saker tillsammans.

Det är viktigt att vi i verksamheten utnyttjar alla barnens sinnen med till exempel bild, form, drama, musik och rytmik. Att leka och arbeta med sina sinnen är ofta en öppen process utan ett givet slut. Barnen är med och påverkar miljöerna utefter sina intressen. Vi har också projekt/teman som vi arbetar efter som utgår ifrån barnens intressen.

Rolig och utmanande gård

Gården är ett pågående projekt som vi arbetar med att utveckla. Barnen har bland annat möjlighet att klättra, balansera, springa, måla och leka med vatten.

Under veckan tar vi tillvara på naturen som finns alldeles utanför gården. Barnens allsidiga utveckling gynnas genom att vara utomhus. Vi har odlingslotter, äppelträd och plommonträd.

Vi arbetar efter Reggio Emilia-filosofin

Det som är spännande med Reggio Emilia-filosofin är att det är en filosofi och ingen pedagogik. Filosofin är ett sätt att se på barn och barns lärande. Att se barn som kompetenta individer som kan och vill. Filosofin är en levande idé som hämtar kraft från barnen och det aktuella sammanhanget. Den är i ständig förändring med barnens intressen och behov som utgångspunkt. Arbetet formas och förändras hela tiden utifrån barnets intresse och nyfikenhet samt i takt med att de uppmuntras att pröva sina olika teorier.

Förskolans värdeord är upptäckarlust, glädje, omtanke och ansvar. Barnen ska få experimentera, leka, forska och utforska i en tillåtande miljö där de får möjligheter att vara individer med olika behov och kompetenser.

Vi arbetar för en bättre miljö tillsammans med barnen.

Kom till oss på öppet hus

Du som är intresserad av att se vår verksamhet kan besöka oss när vi har öppet hus. Första fredagen i varje måndag är besökare välkomna. Tänk på att kontakta förskolan i förväg om vilken fredag du vill komma.