Till innehåll

Johannebergsskolan Estetiska F-6

Estetiska F-6

På det estetiska spåret använder vi oss av musik, dans och bild som pedagogiska redskap för inlärning. Genom ett lustfyllt lärande vill vi ge alla barn en chans att utvecklas utifrån deras individuella förutsättningar. Vi vill stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och ta vara på deras idéer samt främja den sociala kompetensen.Beskriv din verksamhet med högst 300 tecken (inklusive mellanslag)

${loading}