Hvitfeldtska, Sveriges enda drogcertifierade gymnasieskola!


Publicerad 10 januari 2018

Hvitfeldtska är numera Sveriges enda certifierade gymnasieskola angående arbete mot droger. Läs om detta i följande information.

Läs om detta under fliken OM SKOLAN/ DROGPOLICY och i bifogat nedan.

 

Fillista