Studentavslutning Hvitfeldtska

Publicerad 28 maj 2020

*

Engagemanget är väldigt stort efter mina utskick angående student på Hvitfeldtska, vilket är både roligt och förståeligt. Det är ju en viktig milstolpe i livet. Mer än 1200 personer har läst meddelandet jag skickade i torsdags. Jag får många synpunkter och det får rektorerna också. Jag hinner inte svara på alla men kan sammanfatta situationen så här:

Jag har haft många samtal med elevkåren och rektorerna och har en bra överblick om de synpunkter och önskemål som finns. Vi är helt eniga om att göra bästa möjliga upplägg utifrån rådande restriktioner.
Det finns en stor förståelse hos de allra flesta som hör av sig över att situationen är komplicerad.
Det finns en önskan att vi ska göra bästa och mesta möjliga 2 juni.
Det finns en uppfattning om att andra skolor får ”springa ut” i juni, men inte vi.
Jag har också haft många samtal med vår egen förvaltning om vad vi får göra.

Detta gäller:
För att minimera smittspridning kan inte alla klasser genomföra en ceremoni under en dag. Vi behöver därför använda både 2 och 3 juni. Det blir klassvis samling 40 min på skolan i extra stora samlingsrum. Alla klasser får en individuell tid för samling som inte krockar med någon annan klass. Ceremonin avslutas inomhus. Därefter tågar klassen ut genom Norra porten, en klass i taget. Vi ska försöka arrangera så att individuella foton tas när eleverna går ut där. Inga anhöriga kommer att tillåtas ta emot på skolgården.
Betyg sändes hem med post.
Tiderna för avslutning är lottade, rektorer och elevkår har gjort detta tillsammans.
Handel- och administrationsprogrammet, IB, IMA och Naturvetenskapsprogrammet har sin avslutning 2 juni.
Ekonomiprogrammet, Musikprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet har sin avslutning 3 juni.

Detaljerade tider kommer från elevkåren idag.
Dessutom, för att kanske få chans att uppleva ett traditionellt utspring hoppas vi kunna genomföra ett sådant, i samarbete med elevkåren, torsdagen den 13 augusti, om myndigheterna tillåter det då.

Övriga frågor som kommit till mig:
”Varför gör vi inte det bästa möjliga av denna dag?”
Svar: Det är precis det vi gör. Detta är den avslutning som regler och rekommendationer från våra myndigheter tillsammans erbjuder. Samma regler gäller för alla kommunala gymnasieskolor i Göteborg.
Vi kan väl inte ha avslutning den 3 juni nu när vi bjudit in släkt och vänner den 2 juni?
Svar: Vi får inte tillåtelse att ha avslutning för alla den 2 juni, vi måste fördela avslutningen på minst två dagar. Här förstår jag att vi kan tycka olika, men jag tycker inte att det finns något hinder att ha en liten mottagning hemma den 2 juni, även om avslutningsceremonin i skolan blir den 3 juni.
Göteborg 20200512 Mikael O Karlsson, verksamhetschef Hvitfeldtska gymnasiet