Vår skola


Hultskolan ligger i norra Askim och har nära till natur och hav. Det är en modern skola som tar emot elever från förskoleklass fram till årskurs 6. Vår idrottshall och skolgård byggdes klart hösten 2017. Det är lätt att ta sig hit både med buss och bil. Idag går cirka 330 elever på skolan.

Fritidshem

På Hultskolan har vi två fritidshemsavdelningar, Viken och Åsen. Om du som vårdnadshavare inte vill ha en fritidshemsplacering för ditt barn, måste du själv säga upp ditt barns placering. 

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen i Vklass. Om du saknar inloggning kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Eleverna har klassråd och elevråd, som inkluderar matråd, fritidsråd och rastråd. Alla dessa möten hålls av skolans lärare. Rektor närvarar på elevråden. Vi träffas för att hålla i elevråden ungefär en gång i månaden.

På skolan finns ett aktivt skolråd där en vårdnadshavare per klass deltar. Vi träffas på kvällstid och tar upp aktuella ämnen för skolan, vårdnadshavarna och eleverna. Här kan klassrepresentanterna ta upp frågor som uppkommit bland vårdnadshavarna, och rektor kan informera om aktuella händelser inom skolans värld. Oftast deltar biträdande rektor, intendent och en förstelärare på mötet. Rektor deltar alltid.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Hultskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet V-klass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på V-klass kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.