Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Hallandsgatan 7 ligger skyddat på en innergård i bostadsområdet Öster om Heden. Det är en liten förskola med två avdelningar.

Avdelningarna heter Solen och Stjärnan och är åldersblandade med barn i åldern 1-5 år. Förskolan har nyrenoverade lokaler med stort ljusinsläpp i bottenplan på ett flerfamiljehus. Vi har en egen gård med stor sandlåda. Här finns plats för barns kreativa lek. Den yttre gården är en grön oas och delas med andra.

Närmiljö och kultur

Förskolan är centralt belägen nära lekparker, parker och stadens kulturella utbud. Parkerna fungerar som ett komplement till vår egen gård. I vår verksamhet använder vi och utforskar vår stadsmiljö.

Vi tar tillvara på kulturutbudet i staden genom till exempel museilektioner, teatrar, konserter och dansföreställningar. Varje år uppmärksammar vi internationella barndagen och mångfaldsfestivalen.

Lusten att lära genom samspel med andra

Med vår miljö och vår verksamhet vill vi främja barns kommunikation, lek, fantasi och samarbete. Våra ledord är nyfikenhet, vetgirighet, god självkänsla och tillit. Vi arbetar med barns inflytande över sin egen vardag. Barn ska ha möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt och med alla sina sinnen.

Vi strävar efter att göra barnen miljömedvetna och arbetar med Grön Flagg.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi sätter stor värde i att ha en bra daglig kontakt med barnen vårdnadshavare. Varje år bjuder förskolan in till olika former av möten för att bland annat informera om verksamheten.