Kontaktuppgifter

Telefon
031-365 15 50
Besöksadress
Lilla Fjäderharvsgatan 2
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg

Expedition

Telefon
031-365 15 50
Kontakt
Elvira Ramadani

Rektor för F-3

Telefon
031-367 40 58
Kontakt
Shimah Hussaini

Skolsköterska

Telefon
070-332 50 27
Kontakt
Frida Yazdanipour

Kurator

Telefon
031-365 15 78
Kontakt
Birgitta Lundberg

Skolpsykolog

Telefon
076-213 44 24
Kontakt
Cecilia Andersson

Hitta hit