Foto: Peter Svensson

Vår förskola

Förskolan Glasmästaregatan 6E är en förskola i Johanneberg. Vi har gångavstånd till flera grönområden och lekplatser.

Två avdelningar med mycket samarbete

På förskolan Glasmästaregatan 6E finns två avdelningar, en för yngre barn, Snöflingan, och en för äldre, Regnbågen. Personalen på de två avdelningarna samarbetar gärna för att skapa en trygg verksamhet för barnens bästa. I enheten arbetar en specialpedagog som delvis arbetar som handledare för pedagogerna.

Förskolan ligger i bottenvåningen av ett flerfamiljshus. Utöver de två avdelningarna finns här en gemensam ateljé och matsal.

Gångavstånd till parker

Vår gård är solig och öppen och vi använder den dagligen då utevistelsen är en viktig del av verksamheten. Det finns lekplatser och grönområden på gångavstånd från förskolan som vi gärna besöker, exempelvis lekplatsen i Stuxbergsparken och fotbollsplanen som ligger alldeles intill förskolan.

Inspiration av Reggio Emilia

Förskolan inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som innebär att ta tillvara på och utveckla barns alla uttrycksmöjligheter. Barnet ses som rikt och kompetent och pedagogen ser sig själv som medforskande i barnets sätt att utforska omvärlden. Vi väcker lust att lära.

Skapande, observation och dokumentation har stor betydelse i verksamheten.

Delaktiga föräldrar

Förskolan ska komplettera hemmet, vi strävar därför efter ett nära samarbete med vårdnadshavarna där den vardagliga kontakten är viktig. Dokumentation och kommunikation kring barnens lärande och utveckling är viktiga redskap för att föräldrar ska känna delaktighet.