”Vi vill göra Frölunda bibliotek till en plats som känns angelägen för alla”

Publicerad 12 december 2023

Planerna för renoveringen av Frölunda bibliotek i Frölunda kulturhus är i full gång. Målbilden är tydlig: En trygg mötesplats med hög tillgänglighet som stimulerar läsning, lärande och kreativitet. Inredning och utformning med fokus på användarnas behov.

Inbjudande för alla målgrupper 

Vår ambition är att Frölunda bibliotek ska bli en inspirerande plats för göteborgaren och för de boende i Frölunda. En plats som alla vill bidra till och vara en del av. Det skall vara inbjudande, välkomnande och relevant för alla målgrupper, säger Paula Wahlbom, enhetschef Frölunda kulturhus och bibliotek inom avdelning bibliotek och kulturhus på kulturförvaltningen. 

Frölunda bibliotek kommer ha flera olika avdelningar, bland annat för barn, ungdomar och vuxna. Målbilderna är tydliga för vad som ska möta besökare och personal. För unga skapas en enskild yta. Den ska fungera som fredad zon för att kunna läsa böcker, läxor, ha socialt häng och vara kreativ. Vuxenbiblioteket ska vara en trygg, säker och lättillgänglig yta som bidrar till att låntagare lätt kan orientera sig och inspireras av bibliotekets utbud och välja mellan sociala och avskilda platser vid sitt besök.   

- Den nya barnavdelningen ska vara som att kliva in i en sagovärld med både krypin och öppna mjuka ytor. Här ska finnas plats för lugn lek, läsning, kreativitet och möten mellan barnen, deras vuxna, pedagoger och personal på plats, säger Paula Wahlbom.  

Delaktighet och dialog
Projektgruppen har precis haft sitt första gemensamma möte.   

– Just nu pågår dialog med fastighetsägaren om bygget av väggar och golv, ett arbete som drar i gång i januari. I dagarna upphandlas inredningsarkitekt som vi vill samverka med i arbetet med att formge det nya biblioteket, säger Katja Ahlsell, projektledare. 

Katja fortsätter:

– Delaktighet och dialog är viktiga delar av processen. Vi kommer jobba med referensgrupper för att ta fram en gemensam bild av hur vi vill att biblioteket skall utformas.

Frölunda bibliotek pop up 
Under tiden som Frölunda bibliotek renoveras finns ett tillfälligt bibliotek på Frölunda Torg: Frölunda bibliotek pop up. Här har även Medborgarkontoret sin verksamhet. 
 
Pop up på torget har visat sig fungera över förväntan! Många nya besökare hittar till biblioteket när vi finns i ett köpcentrum där många människor rör sig. Våra generösa öppettider underlättar också. Det har blivit väldigt lyckat, säger Paula Wahlbom.