Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Fräntorpsgatans förskola följer läroplanen för förskolan och FN:s barnkonvention. Vi utgår från barnens nyfikenhet och intressen och utmanar dem genom lustfyllt lärande. I vår läroplan för förskolan finns tydliga mål kring hur vi ska arbeta för att främja likabehandling för alla barn oavsett kön och ursprung samt hur vi motverkar könsmönster som begränsar barnens utveckling. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete kartlägger vi varje år barngruppens behov och arbetar sedan med att skapa möjligheter för de behoven.

Våra avdelningar

På förskolan finns sju avdelningar, uppdelade för äldre och yngre barn. Vi öppnar och stänger gemensamt på en av våra avdelningar.

Vår verksamhet

Förskolan är uppdelad i yngrebarnsavdelningar, 1-3 år och äldrebarnsavdelningar, 3-5 år. Avdelningarna ligger vägg i vägg med en dörr emellan. Personalen tar hjälp av varandra och stöttar upp när det behövs, samtidigt skapas relationer mellan personal och barn på avdelningarna. På så vis finns det en god grund när barnen skolas över till äldrebarnsavdelning.

På våra yngrebarnsavdelningar använder vi oss av många olika språkverktyg, exempelvis Babblarna. Många barn och föräldrar känner till dem och de är en lockande ingång till förskolan. Babblarna bygger på en språkmetod som heter Karlstadmodellen, där tecken används som stöd i språkutvecklingen. Vi tecknar vissa ord för att förtydliga och skapa förståelse när vi pratar med varandra. Det gynnar barn som är i början av sin språkutveckling.

På äldrebarnsavdelningarna kan arbeten med olika teman vara riktade mot faktasökande eller att utgå ifrån sociala och emotionella verktyg som exempelvis Kompisböckerna som bygger på Barnkonventionen och barns rätt. Innehållet i verksamheten kan se olika ut beroende på barngrupp men utgår alltid ifrån vad barnen är intresserade av.

Inskolning

Hos oss skolas barnen in under en två veckors period. Vi kallar det för en föräldraaktiv inskolning där ni som föräldrar är barnens ”trygghetsbro” in i förskolans värld. Vi vill att ni under de första tre till fyra dagarna följer barnet genom dagens alla rutiner och visar och uppmuntrar barnet till att ta efter, och skapar förståelse för vad som ska ske. Efter ungefär fyra dagar föreslår vi, utifrån hur ni och ert barn upplever inskolning hittills, förslag på hur ni som förälder kan börja gå ifrån och lämna kortare stunder. Tillsammans bestämmer vi hur vi lägger upp resterande tider.

Upplägg och längd på dagar kan skilja något från avdelning till avdelning.

Överinskolning

När barnet närmar sig tre år så gör förskolan en plan för övergång till en äldrebarnsavdelning. Handlingsplanen och samtal med vårdnadshavare i god tid är en bra grund för en lyckad flytt. Barnets sociala relationer och platstillgång styr vilken avdelning det blir.

Förskolans miljö ute och inne

Vi har två gårdar ute. Den största ligger mot bokskogen och erbjuder barnen en stor och kuperad terräng att röra sig på. Här finns även möjlighet att leka på klätterställningar, olika rutschkanor, gungor och sandlådor. En grind ger möjligheten till att kliva ut i bokskogen och fortsätta sitt utforskande.

Lilla gården ligger på andra sidan förskolan och är planare till sin utformning. Här finner vi till exempel fotbollsplan, klätterställning med rutschkana, andra klättermöjligheter och sandlåda.

Alla barn har reflexvästar på sig när vi är ute. Varje avdelning har sin egen färg.

Våra lokaler är ljusa med stort ljusinsläpp som ger en öppen och välkomnande atmosfär. Lärmiljöerna på varje avdelning utformas och är föränderlig utifrån barngruppens behov och intresse.

Tillsammans med barnen utvecklar vi vår lärmiljö både inne och ute.

En dag på Fräntorpsgatan

08 Frukost

09.30 Fruktstund / barnen delas in i mindre grupper, inne och ute.

Inomhus får barnen ett mindre sammanhang att lära känna, samspela och utforska tillsammans. Den andra gruppen går ut på någon av de två gårdarna eller i bokskogen i närheten.

Samling med sång och sagor, ett tillfälle att skapa grupptillhörighet och känna gemenskap, sker vid olika tidpunkter på förmiddagen beroende på avdelning, åldersgrupp och behov.

11.30 Lunch, maten tillagas av kockar i huset.

12-13.30 Vila anpassad efter barngruppen.

Sovvila på madrass för de som sover, sagovila och lugnare aktivitet för de som är vakna. Några avdelningar väljer att gå ut med den andra gruppen vid den här tidpunkten på dagen för att skapa mindre sammanhang även under eftermiddagen.

14.30 Mellanmål, exempelvis smörgås med olika pålägg, mjölk, vatten, eventuellt frukt eller grönsak.

Olika aktiviteter eller lekar, inne eller utomhus beroende på årstid och väder.

17. Avdelningen stänger och jouravdelningen tar vid.

Beroende på årstid och väder är många av barngrupperna ute två gånger per dag.

Kök

Förskolan har ett eget tillagningskök. I köket arbetar tre kockar som lagar mat till vår förskola och två andra förskolor i Härlanda. Vi har möjlighet att påverka och ha önskemål om måltiderna. De äldsta barnen brukar ha en temavecka under våren där de får vara med i köket en förmiddag.

Mat i förskolan

Plattformar

Göteborgs Stads förskolor använder sig av en plattform som heter Unikum. Här lägger vi ut information veckovis i form av pedagogisk dokumentation och månadsbrev samt aktuell info från rektor. Barnen har en digital loggbok där individuell dokumentation sparas.

Vi använder även ett digitalt närvarosystem som heter IST Home Skola, där vårdnadshavarna lägger in barnens schematider och meddelar frånvaro vid sjukdom och ledighet.

Utöver Unikum erbjuder vi vårdnadshavarna föräldramöte, föräldrasamtal/utvecklingssamtal kring barnets trivsel och utveckling samt traditionella högtidsträffar som jul- och sommarfester. En gång per år skickar även förskoleförvaltningen ut en enkät till vårdnadshavarna för att få en bild av hur vårdnadshavarna upplever verksamheten på förskolan.

Vi lägger stor vikt vid det dagliga mötet med er vårdnadshavare och att bygga en god förtroendefull relation när ni skolar in ert barn.

Vi har ett samarbete med Kultur i förskolan (KULF) där barnen erbjuds olika former av teater, musik och kulturella upplevelser. Utöver det firar vi årliga traditioner gemensamt på hela förskolan så som, jul och påskfirande, midsommar men även Barnkonventionens dag och förskolans dag.

Öppettider

Förskolans öppettider är 06-18. Dagens första och sista timme är en jouravdelning öppen för de familjer som behöver. Övriga avdelningar har öppet 07-17 varje dag.