Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Vår förskola ligger i ett naturskönt villaområde nära Östra sjukhuset. Förskolan är byggd 2013 och har ljusa, fina lokaler och två härliga gårdar. Bokskogen bredvid ger oss möjlighet att utforska naturen på nära håll. Vi som arbetar här strävar efter att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. På vår förskola har vi ett eget tillredningskök där all vår mat lagas. Vi äter en varierad kost, där barnen får olika smakupplevelser.

Våra avdelningar

På förskolan finns sju avdelningar, uppdelade för äldre och yngre barn. Vi öppnar och stänger gemensamt på en av våra avdelningar.

Vår verksamhet

På vår förskola är barnens delaktighet och inflytande viktigt. Barnen är med och skapar sin vardag i det sociala samspelet med andra. Samling, utevistelse, pedagogiska aktiviteter och olika former av vila ser olika ut på våra avdelningar. Varje avdelning utformar sin verksamhet för att ge barnen bra förutsättningar att kunna få kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande.

Det året barnet går sitt sista år på vår förskola träffas alla jämnåriga regelbundet för att bland annat göra olika aktiviteter i syfte att lära känna varandra. Detta är en del av förskolans uppgift i att förbereda barnen inför starten i förskoleklass.

Samverkan med vårdnadshavare ser vi som en viktig förutsättning för barns utveckling och lärande. Genom inskolning ges både vårdnadshavare och barn en introduktion till förskolan och dess verksamhet.

I vårt arbete med att utforma verksamheten utgår vi från barnens intressen och behov, där vi pedagoger utmanar och utvecklar barnen med utgångspunkt i ”Läroplan för förskolan”.

För att följa upp, utveckla och utvärdera vår verksamhet arbetar vi med ett väl utformat systematiskt kvalitetsarbete.

Vi har ett samarbete med Kultur i förskolan (KULF) där barnen erbjuds olika former av teater, musik och kulturella upplevelser.

Gemensamt på förskolan uppmärksammar och firar vi tillsammans olika händelser under året. Vi har valt att kalla dessa aktiviteter för ”Förskolans traditioner”. Några exempel är förskolans dag, barnkonventionens dag och midsommar.

Förskolans miljö ute och inne

Vi har två gårdar ute. Den största ligger mot bokskogen och erbjuder barnen en stor och kuperad terräng att röra sig på. Här finns även möjlighet att leka på klätterställningar, olika rutschkanor, gungor och sandlådor. En grind ger möjligheten till att kliva ut i bokskogen och fortsätta sitt utforskande.

Lilla gården ligger på andra sidan förskolan och är planare till sin utformning. Här finner vi till exempel fotbollsplan, klätterställning med rutschkana, andra klättermöjligheter och sandlåda.

Alla barn har reflexvästar på sig när vi är ute. Varje avdelning har sin egen färg.

Våra lokaler är ljusa med stort ljusinsläpp som ger en öppen och välkomnande atmosfär. Lärmiljöerna på varje avdelning utformas och är föränderlig utifrån barngruppens behov och intresse.

Tillsammans med barnen utvecklar vi vår lärmiljö både inne och ute.