Vår förskola

På Förstamajgatans förskola i Kortedala, möter du cirka 125 kompetenta, nyfikna och intelligenta barn och cirka 20 intresserade, lyhörda och nyfikna pedagoger. Vår pedagogiska innemiljö är fräsch och inspirerande och vi har bland annat egen gymnastiksal.

Rolig och utmanande gård

Vi har en stor gård och en del skog som gör att det finns plats för många utmaningar och lärande. På förskolan finns en "utegrupp" som i huvudsak bedriver utomhuspedagogik

Lokaler med plats för lärande och lek

Vi erbjuder en fräsch och inspirerande pedagogisk innemiljö med bland annat egen gymnastiksal.

Vårt arbetssätt

Arbetet på förskolan bedrivs i två spår, med 50–80 barn och 9–12 pedagoger i varje. Personalen arbetar i stora arbetslag där den pedagogiska diskussionen hålls levande och leder till förskolans ständiga utveckling.

Inom förskolan är vi måna om att ha en god samverkan med föräldrarna. Föräldrarna ska känna sig delaktiga. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan pedagog och föräldrar men också via föräldramöten, gemensamma aktiviteter och brukarråd.