Foto: Marit Lissdaniels

Vår skola

Fiskebäcksskolan ligger i ett vackert område med närhet till havet. Vi använder oss gärna av vår närmiljö i undervisningen. Här går cirka 575 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Skolans profil

Här har vi fokus på elevernas utveckling i en trygg och kreativ skolmiljö. Skolans närhet till havet erbjuder spännande undervisningsmöjligheter och vi gör ofta utflykter i vårt närområde.

Fritidshem

Fiskebäcksskolan har nio fritidshem. Två är för barn i förskoleklass, två för elever i årskurs 1, två för elever årskurs 2, två för elever i årskurs 3 och ett för elever i årskurs 4 till 5.

Digitala verktyg

Alla elever använder olika digitala verktyg i undervisningen. Eleverna på vår skola får till exempel tillgång till iPad och dator. Med hjälp av de digitala verktygen anpassar vi pedagoger undervisningen till varje elevs kunskapsnivå.

Trygghet och trivsel

Hos oss ska alla känna sig hemma och vi har fokus på att alla elever är delaktiga och känner glädje i en trygg och kreativ miljö.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Fiskebäcksskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.