Vår förskola

Förskolan Famngatan 18 kommer att ligga i bottenplanet på ett flervåningshus i ett nybyggt område i Flatås. Den är i ett plan med egen förskolegård och ytterligare en mindre gård som är gemensam med boende i huset. Förskolan kommer att ha ett eget tillagningskök. Planerad öppning för den nya förskolan är i mitten av februari 2021.