Vår förskola


Förskolan Famngatan 18 ligger i bottenplanet på ett flervåningshus i ett nybyggt område i Flatås. Den är i ett plan med egen förskolegård och ytterligare en mindre gård som är gemensam med boende i huset. Förskolan har eget tillagningskök.