Ellen Keyskolan. Foto: Asbjörn Hanssen

Vår skola

Ellen Keyskolan öppnade i augusti 2016. Vår vision och ledstjärna är att vara världens mest demokratiska skola.

Om skolan

Vårt uppdrag att vara världens mest demokratiska skola innebär att vi tillsammans med eleverna ska göra allt i vår makt att med utbildning lära för livet nu och i framtiden.

Det betyder att både elever och vuxna har ansvar; andra kan bidra med olika förutsättningar för att gynna elevernas lärande och som elev bidrar du med din egen ansträngning och kraft, för ingen annan kan lära åt dig.

Att lyckas bygga relationer som präglas av delaktighet och tillit, med eleverna och deras familjer, är en förutsättning för att möta eleverna i deras kunskapsutveckling, där de ska ha verkliga möjligheter att påverka.

Ljusa och fina lokaler

Skolbyggnaden har ljus och öppen planlösning med mild och ljus färgsättning. Klassrummen och övriga allmänna ytor har bland annat designade möbler som möjliggör en mer varierad och flexibel lärmiljö. Skolan har en helt ny idrottssal och ett eget tillagningskök med skolmatsal. Tillsammans med den modernaste tekniken har vi gjort en satsning på en-till-en med lärplatta eller dator till varje elev. Allt för att göra undervisningen och lärandet mer stimulerande och lustfyllt.

Ellen Key - för hon brydde sig om barn

Det ska vara en skola som man längtar till och det ska kännas bra när man väcks på morgonen och mamma eller pappa säger att det är dags att gå till skolan. Namnet ska betyda något bra för barn. Vi vill att skolan ska heta Ellen Key - för att hon brydde sig om barn, resonerade Brudbergsskolans elevråd när de lämnade sitt förslag till kulturförvaltningens namnberedning.

Demokrati och delaktighet

På Ellen Keyskolan ska alla elever känna sig trygga, sedda och respekterade. Eleverna ska vara i centrum av alla frågor som rör skolans arbete.

Skolans arbetssätt 

Vi satsar på en till en, det vill säga en lärplatta eller dator till varje elev. Eleverna i förskoleklass till årskurs 3 har lärplattor. Eleverna i årskurs 4-6 har datorer som digitalt verktyg. Detta ger skolan nya möjligheter att använda internet, webbteknik och sociala medier. Alla pedagoger ska använda digitala verktyg när det främjar undervisningen.

Kommunikation är grunden för allt lärande. Lärplatta eller dator är bra till detta. Datorn ger möjlighet till kommunikation i olika former, ljud, bild och film. Media som kan delas internt på skolan eller med hela världen som mottagare.

Den digitala tekniken ger oss möjligheter att öka måluppfyllelsen i alla ämnen.

Läs mer om Ellen Keyskolan

Backa Kärra tidning, sidan 8.

Enterprize Magazine

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

Ellen Keyskolan ser en regelbunden kontakt med vårdnadshavare som en viktig del av elevernas skolgång. Pedagoger informerar också om aktiviteter i och utanför skolan via veckobrev till hemmen. Vi kommer använda Vklass som plattform för vår skriftliga information, både från klasslärare och från skolledning.

Möte med vårdnadshavare och utvecklingssamtal

Varje klass har också möte en gång per termin då vårdnadshavare och personal samlas för dialog och diskussion.

Utvecklingssamtalet håller läraren med varje familj, även det en gång per termin. Vid höstens utvecklingssamtal skrivs en individuell utvecklingsplan (IUP) som sedan följs upp vid vårens samtal. Under våren skriver även läraren skriftliga omdömen för varje elev.

Skolrådet

Skolan har skolråd som träffas några gånger/termin. Skolrådet består av rektor och representanter för vårdnadshavare, elever och skolpersonal.

Elevernas möjlighet att påverka

Elevrådet träffas en gång/månad och har representanter från skolans alla klasser. Där diskuteras ämnen som klasserna har tagit upp i sina klassråd. Det kan också vara frågor som rektor vill att representanterna ska föra tillbaka till sina klasser för diskussion.

Matrådet

På skolan finns ett matråd, där representanter från klasserna, träffar skolans kock. I matrådet diskuteras frågor som rör kost och hälsa. Eftersom skolan har eget tillagningskök finns möjlighet till en god dialog.

Fritidshem

På Ellen Keyskolan heter fritidshemmen Framtiden, Friheten, Vildblomman och Vildrosen. 

  • Förskoleklassen Framtiden och 1A är knutna till Framtidens fritidshem.
  • Förskoleklassen Friheten och 1B är knutna till Frihetens fritidshem.
  • Årskurs 2 är knutna till Vildblommans fritidshem.
  • Årskurs 3 och uppåt är knutna till Vildrosens fritidshem.