Vår förskola

Här kan du läsa mer om vår förskola och hur vi arbetar.

Om förskolan

Byggnaden består av två våningar med yngre barn på undervåningen och äldre på övervåningen. Vi har en tillåtande och föränderlig miljö som ger barnen förutsättningar att tro på sin egen förmåga och våga pröva nya saker. 

Förskolegården är stor och varierande med förutsättningar för roliga lek- och lärmiljöer och närhet till skog och en fantastisk uteverksamhet.

 Vi har egen kock på förskolan. 

Avdelningar och personal

På Edwin Ahlqvists förskola har vi åldersindelade grupper i en miljö som är anpassad efter barnens ålder, intresse, och behov. Till exempel har vi material i barnens nivå och låga mat- och arbetsbord.

Pedagogerna som arbetar här är engagerade och utvecklar verksamheten tillsammans med barn och föräldrar genom pedagogisk dokumentation, diskussioner och reflektioner. Hos oss arbetar förskollärare och barnskötare i team. ​Vi arbetar utifrån övertygelsen om  att tillsammans skapar vi förutsättningar för alla att lyckas

Arbetar utifrån Reggio Emilia

Vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia-inriktat förhållningssätt. Det innebär att vi tror på det kompetenta barnet och utgår ifrån barnets intresse och med nya utmaningar ger vi dem förutsättningar att lyckas, från inskolning till utskolning.