Vår skola

Donsö skola ligger på vackra Donsö i Göteborgs södra skärgård. Vårt skolhus är byggt 2009 och här går cirka 165 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Våra elever kommer både från Donsö och från den närliggande ön Vrångö. Vi har ett fritidshem för eleverna i förskoleklass och årskurs 1 och ett fritidshem för eleverna i årskurs 2 till 4.

Skolans profil

Vi har en profil där vi vill lära eleverna mer om hälsa. På vår skola har vi också infört vissa bestämda traditioner för eleverna. Traditionerna sträcker sig över hela läsåret. Vid varje terminsstart får eleverna i årskurs 5 planera en ”Tillsammansdag” för alla de andra eleverna på skolan. I september får alla elever vara med och jogga i en skoljogg till förmån för Barncancerfonden. I december får eleverna i årskurs två gå i ett luciafirande för hela skolan. Under våren har vi alltid en friidrottsdag där eleverna får testa på olika sporter. För eleverna i årskurs 6 håller vi i en avslutningsmiddag i slutet på vårterminen, eftersom det är deras sista läsår på skolan.       

Trygghet och trivsel

Här arbetar vi för att eleverna ska känna trygghet och tillit till varandra. Vi vill att våra elever ska delta i beslut som ligger nära deras vardag. Vi strävar också efter att eleverna ska ha goda språkkunskaper och social kompetens.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Donsö skola använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.