Foto: Selma Media

Arbetsuppgifter och aktiviteter


Vi erbjuder ett varierat arbetsinnehåll som bygger på dina intressen och önskemål. Vi anpassar arbetsuppgifterna efter dina behov. Du får möjlighet att både arbeta i grupp och på egen hand.

Hos oss får du sköta serviceuppgifter åt Bäckebols vård och omsorgsboende. Det är bland annat:

  • Tvätta och vika sängkläder
  • Duka fikavagnar inför möten
  • Transportera mat
  • Gå med återvinning
  • Leverera frukt eller post utanför huset
  • Sortera personalkläder
  • Baka

Hos oss får du möjlighet att använda våra datorer och Ipads. 

Bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter

Här nedan kan du ladda ner och skriva ut bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter på vår dagliga verksamhet.