Om Community center Brunnsbo


Visionen för mötesplatsen är att öka framtidstron, delaktighet och tillit till samhället och mellan människor i lokalsamhället. Syftet är att medskapa en mötesplats tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och offentliga samhällsaktörer.

Målet med mötesplatsen är att aktivt jobba för att öka tryggheten för de boende i Brunnsbo och att verksamheten bidrar till trygghet och trivsel i närområdet genom att involvera och engagera civilsamhället i att skapa aktiviteter på mötesplatsen eller i närområdet. Detta sker i en samverkan mellan socialförvaltningen Hisingen, Bostadsbolaget och Stena Fastigheter.