Vård- och omsorgsprogrammet


Gillar du att arbeta med människor och vill hjälpa andra? Då är Vård- och omsorgsprogrammet något för dig. Efter din utbildning kan du till exempel arbeta inom akutsjukvård, barnsjukvård, psykiatrisk vård, vårdcentral, äldreomsorg, hemsjukvård eller boenden för personer med funktionshinder. 

Om utbildningen 

På vård- och omsorgsprogrammet läser du kurser som medicin och fysiologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad och hälsa.

Du läser om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, pedagogik och psykologi. Du lär dig om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du får lära dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, och du lär dig praktiska medicinska arbetsuppgifter som till exempel att mäta blodtryck och ge injektioner.

Du gör 16 veckor arbetsförlagt lärande, APL och kommer att få pröva på att vara ute på sjukhus, i äldreomsorgen, hemtjänsten, korttidsboenden och gruppboenden för funktionshindrade. Skolan ordnar APL-plats åt dig.

Om du läser vård- och omsorgsprogrammet som lärling har du APL halva tiden och lär dig dina yrkesämnen på en arbetsplats. Det är samma program men två olika sätt att lära sig på.

Efter din utbildning

Direkt efter din utbildning kan du börja jobba som undersköterska på sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård, inom funktionsstöd eller äldreomsorg. Du får en yrkesexamen, men kan också välja att läsa vidare på högskola till yrken som sjuksköterska, fysioterapeut, polis eller socionom. 

Elever med examen från vår utbildning är mycket omtyckta på arbetsplatserna och attraktiva på arbetsmarknaden. Det är en av de många fördelarna med att välja en skola med erfarenhet och bra kontakter med branschen. 


Certifierat Vård- och omsorgscollege

Burgårdens gymnasium är ett certifierad Vård- och omsorgscollege. Det betyder att vår utbildning är kvalitetssäkrad genom samverkan med föreningen Vård- och omsorgscollege.

För dig som elev betyder det att du kommer att göra arbetsplatsförlagt lärande (apl) på en arbetsplats som är kvalitetssäkrad. Efter din utbildning är du attraktiv för arbetsgivare eftersom du har den kompetens som de efterfrågar. 

I den här filmen berättar några elever varför de valde Vård- och omsorgsprogrammet.