Vår skola

Vår skola ligger på Brännö i Göteborgs södra skärgård, med närhet till stora öppna ängar och med utsikt över båtar som kommer och går. Här går cirka 45 elever, i åldersblandade klasser från förskoleklass till årskurs 3.

Skolans profil

Vi har en profil som kombinerar skärgårdskunskap, eget skapande och socialt samspel. Här använder vi vår närmiljö i undervisningen. På skolan arbetar vi även mycket med läsning och matematiskt tänkande.

Ett av våra mål är att alla elever ska ha god kunskap om skärgårdens flora och fauna. Eleverna ska också vara väl bekanta med sin närmiljö och få ett bra miljötänkande. För att uppnå detta har vi utomhuspedagogik minst en eftermiddag i veckan. Då lär vi oss bland annat om natur och miljö, samt sociala strukturer.

Hos oss får eleverna använda så många sinnen som möjligt när de lär sig nya saker. Skapandet ingår som en naturlig del i alla ämnen. Eleverna får möjlighet att uttrycka sig på olika sätt och testa på olika tekniker som akvarell, tryck och collage. De får också testa på drama, musik och berättande.

Trygghet och trivsel

Hos oss ska alla känna sig hemma. Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga och lika värda. Vi arbetar aktivt med att stärka kamratskap och öka respekten för varandra. Det gör vi till exempel genom att sitta i en ring och ha gemensamma samtal och träna oss i olika värderingsövningar.

Likabehandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Dialog och delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Brännöskolan använder vi oss till stor del av lärplattformen Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.