Validering & Vuxenutbildning

Bräckegymnasiet utbildar även vuxna som vill jobba inom byggbranschen. På ett och halvt år kan du bli färdig för en arbetsmarknad där du är mycket efterlängtad.

Byggbranschen väntar på dig – sök en utbildning nu!

Det byggs mycket och kommer att byggas ännu mer i Göteborg under de närmaste 20 åren. Därför behöver vi utbilda många byggjobbare redan nu. Sök en lärlingsutbildning för vuxna på Bräckegymnasiet. Om ett och halvt år är du färdig och då väntar byggbranschen på dig. Just nu har vi byggföretag som står i kö för att få lärlingslever till sina företag.

Nästa start för Bräckegymnasiets lärlingsutbildning för vuxna är den 2 april 2024. Utbildningen börjar med en orienteringskurs på 4 veckor, där du får känna på yrket, och vi kan se om du har förutsättningar att klara en lärlingsutbildning. Under utbildningen är du på praktik på ett företag måndag-torsdag, och läser teori på fredagar. Hela utbildningens längd är 65 veckor. Börjar du i april 2024 är du klar i oktober 2025 – och mycket efterlängtad!

Läs mer om kursens upplägg under rubriken Om utbildningen nedan.

Så här söker du till utbildningen

Du kan söka till utbildningen mellan 10–30 januari 2024. Du söker via https://grvux.se/hitta-utbildning/  Skriv Lärlingsvux, Göteborgs stad, Bräckegymnasiet i sökrutan, så kommer du rätt.

Du som söker till utbildningen måste bo i Göteborgsregionen.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta rektor Mikael Karlsson, telefon: 073-800 06 06, eller e-post: mikael.karlsson@educ.goteborg.se

Vuxenutbildning- Lärling

Om utbildningen

Vuxenutbildning på Bräckegymnasiet bedrivs i lärlingsform i samarbete med regionala BYN (Byggbranschens yrkesnämnd) och företagen i regionen. Det innebär att du både får en yrkesexamen och goda kontakter inom arbetslivet. Fler än 90 % av våra elever börjar jobba inom byggbranschen direkt efter utbildningen. Att ha ett jobb som är aktivt och vara en del av spännande projekt, är något som många lyfter många fram som fördelar inom yrket. 

Lärlingsutbildning innebär att minst 70 % av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom din utbildning.

Utbildningstiden omfattar 50 - 65 veckor, där du praktiserar i fyra dagar i veckan och arbetar hemma med teori en dag i veckan.

Vi erbjuder följande vuxenutbildningar:

  • byggnadsträarbetare/snickare
  • betongarbetare
  • glasarbetare olika inriktningar
  • murare
  • målare
  • plattsättare
  • väg- och anläggningsarbetare/ anläggare

Utbildningen börjar med en orienteringskurs på 1-4 veckor. Där går vi igenom maskinhantering och grundläggande övningar för att försäkra oss om att du har de förutsättningar som krävs för utbildningen. Under dessa veckor får du också göra en studieplanering och besöka din eventuella lärlingsarbetsplats.

Vuxenutbildningen hålls på Stora Holm, Holmvägen 81, 417 56 Göteborg.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta rektor Mikael Karlsson: mikael.karlsson@educ.goteborg.se Telefon: 073-800 06 06.

Ansökan- Lärling

Ansökan sker via grvux.se. Observera att utbildningarna endast är synliga tidigast två månader innan start. Utbildningarna startar fyra gånger per år: januari, april, augusti eller oktober.

Du kan söka utbildningen om du:

  • är folkbokförd i Göteborg eller har fått hemkommunens godkännande

  • är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år) eller

  • har ett slutbetyg, studiebevis eller examen från gymnasiet och är under 20 år

Du kan ansöka om studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) under utbildningen.

Vuxenutbildning - Språkstöd

Språkstödsutbildningen är en yrkesutbildning som rustar dig för arbetslivet inom byggbranschen samtidigt som du förbättrar dina kunskaper i det svenska språket. Denna utbildning genomförs i huvudsak på skolan, men det ingår även praktik på företag. Under utbildningen läser du parallellt med yrkesutbildningen Svenska för invandrare (SFI) och Svenska som andraspråk- grund.

Utbildningstiden omfattar 1,5 år, där under 15 veckor du praktiserar på ett av våra företag som vi samarbetar med.

Varje utbildningsstart erbjuder olika yrkesingångar. Det betyder att inte alla inriktningar erbjuds vid varje tillfälle. Nästkommande start i oktober 2023, är inriktningen Byggnadsträarbetare/Snickare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta rektor Mikael Karlsson: mikael.karlsson@educ.goteborg.se, Telefon: 073-800 06 06.

Ansökan- Språkstöd

Ansökan görs via grvux.se. Observera att utbildningarna endast är synliga tidigast två månader innan start.

Du kan söka utbildningen om du:
• är folkbokförd i Göteborgsregionen (GR)
• är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år)
• Har klarat av SFI- nivå C

Du kan ansöka om studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) under utbildningen.

Validering

Nu kan du som har erfarenheter inom byggsektorn men saknar formell utbildning validera dina kunskaper genom Bräckegymnasiet. Det finns olika vägar att få en validering. Är man arbetslös kan man få validering genom arbetsförmedlingen. Har man arbete kan man få en företagsvalidering, eller Validering genom vuxenutbildningen Göteborg. Kontakta Mikael Karlsson nedan för vidare information och rådgivning, se kontaktuppgifter nedan.

Valideringen börjar med en kompetenskartläggning under 1-3 dagar, där vi går igenom din erfarenheter och ser på dina förutsättningar att genomföra processen med ett gott resultat. Här ingår både teoretiska och praktiska övningar.

Blir du godkänd fortsätter arbetet med att du får genomföra ett antal praktiska och teoretiska övningar i reell byggmiljö under 5- 20 dagar, beroende på vilken yrkeskategori du tillhör. Vid språksvårigheter eller särskilda behov kan valideringen förlängas.

Det finns tre utgångar efter validering:
• du får efter validering komplettera med vissa delar, för att sedan tilldelas en utbildningsbok och placeras in i lärlingsstegen.
• du får godkänt på alla ingående moment och tilldelas en utbildningsbok där du placeras in i lärlingsstegen.
• du har sådana kunskaper att du tilldelas ett yrkesbevis efter fullföljd validering.

I dagsläget genomför vi valideringar till:
• snickare
• murare
• anläggare
• plattsättare
• betongarbetare
• målare
• golvläggare
• anläggningsmaskinförare

Valideringen hålls på Stora Holm, Holmvägen 81, 417 56 Göteborg.

Om du har frågor om valideringen, kontakta rektor Mikael Karlsson: mikael.karlsson@educ.goteborg.se, telefon: 073-800 06 06.