Vår skola


På Bjurslättsskolan går ungefär 550 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 samt anpassad grundskola. Här har vi en hög personaltäthet med olika befattningar.

Skolans profil

Bjurslättsskolan ligger centralt nära Wieselgrensplatsen, i hjärtat av Hisingen. Här finns många grönområden på gångavstånd, som Flunsåsparken, Slättadamm, fotbollsplaner och en hinderbana. Vi har en ny skolgård med spännande lekutrustning.

Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar vi mycket med språk och förbereder eleverna inför den kommande skolstarten. Hos oss går cirka 100 barn i förskoleklass.

Fritidshem

På Bjurslättsskolans fritidshem har vi fyra fritidsavdelningar. Där har vi tillgång till en ny och spännande skolgård där vi cyklar, spelar innebandy och vilar med kompisar i hängmattorna. Vi sjunger, spelar och leker. Vi har även aktiviteter i skolans idrottssal.

Digitala verktyg och språk

På vår skola får eleverna använda digitala verktyg i sitt lärande. Hos oss har varje elev tillgång till en egen iPad eller dator. I varje klassrum finns också en interaktiv tavla, och annan informations- och kommunikationsteknologi. Hos oss får barnen lära sig att läsa och skriva med iPad, spela in film och arbeta tillsammans med hjälp av interaktiva tavlor.

Trygghet och trivsel

På Bjurslättsskolan har vi ett trygghetsteam som hjälper och stöttar eleverna. Vi arbetar också förebyggande mot mobbing och trakasserier. Ett steg i vårt arbete med detta är att vi låter elever i olika åldrar ha aktiviteter tillsammans.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Vklass. 

Anpassad grundskola och fritidshem

På Bjurslättsskolan finns också en anpassad grundskola och fritidshem.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Bjurslättsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Vklass kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.