Så väljer du daglig verksamhet

Det är din socialsekreterare som ansvarar för att vägleda dig i valet av utförare och omval om du vill byta. Socialsekreteraren får dock inte rekommendera en viss utförare.

Alla utförare som är godkända av Göteborgs Stad presenterar sina verksamheter i en fastställd mall. Göteborgs Stad ansvarar för att du får tillgång till informationen i samband med beviljat beslut om daglig verksamhet. 

Om du inte kan eller vill välja finns ett ickevalsalternativ som utgår från närhetsprincipen. Det innebär att den verksamhet med kortast restid och som har en lämplig inriktning utifrån dina behov utses.

Läs mer om att välja daglig verksamhet