Elevråd

På Bernadottegymnasiet är det viktigt att alla får komma till tals. Skolan har vid sidan av kunskapsuppdraget också ett minst lika viktigt demokratiuppdrag

All personal på skolan är väldigt glada över att vi har engagerade och kunniga elever att samverka med. Nedan följer en presentation av elevrådet där årets medlemmar presenterar sin verksamhet och sig själva. 

Vad är elevrådet?

Medlemmarna i elevrådet är elever på skolan. Vi tar upp och diskuterar elevernas tankar, åsikter och önskningar och ser till att deras röster blir hörda av rektorer och utbildningsförvaltningen. Vi ser även till att fixa samarbetsdagar med andra skolor och mellan klasserna. Ett elevråd kan jobba med exempelvis påverkansarbete, serviceverksamhet och social verksamhet. Det är öppet för alla elever på skolan. Det är fritt från partipolitisk och religiös grund. Elevråd fyller en viktig funktion inom skoldemokratin genom att vara elevernas intresseorgan som tar tillvara på elevernas intressen.