Studie- och yrkesvägledning

Här hittar du kontaktuppgifter för studie- och yrkesvägledning

Studie-och yrkesvägledare
Sara Bäckerstam
031-367 30 77
sara.backerstam@educ.goteborg.se