Foto: Marianne Lumsden

Vår skola

Bergsgårdsskolan är en skola där eleverna får stå i centrum. Här går eleverna i förskoleklass till årskurs 6 i grundskolan och här finns också anpassad grundskola för årskurserna 1-6. Vårt fokus ligger alltid på eleverna, både individuellt och i grupp. Vi ger till exempel mycket uppmuntran och beröm och ser det positiva hos varje elev.

Digitala verktyg och språk

På Bergsgårdsskolan får eleverna träna mycket på språkutveckling. För att träna sina språkkunskaper på bästa sätt får varje elev en lärplatta som de kan använda i undervisningen på skolan. Det gör att undervisningen blir anpassad till varje elevs egen kunskapsnivå.    

Trygghet och trivsel

Bergsgårdsskolan ligger i en fin miljö nära skog och andra grönområden. Skolgården har olika delar för förskoleklass, lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. På skolgården finns leksaker, fotbollsplaner och basketplaner för eleverna. Skolbyggnaden är delvis uppdelad i olika delar för elever i olika åldrar. Alla elever delar på en stor idrottshall.   

Likabehandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Du som elev kan göra din röst hörd genom ett elevråd. Varje klass har minst en representant i elevrådet. 

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Bergsgårdsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto i Vklass kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.