Foto: Gerd Polheimer

Vår förskola


Här sätter vi barnens egna intressen i fokus och utgår från dem när vi planerar vår verksamhet. Vi värnar om ett demokratiskt förhållningssätt. Förskolan ligger i anslutning till parkområde, lekplatser och vi har gångavstånd till Göteborgs älvstrand.

Avdelningar och personal

Förskolan ligger i samma byggnad som Taubeskolan och är uppdelad på två våningar. På plan två ligger avdelning Sjösala där de äldre barnen går. På plan ett ligger avdelning Ängön där de yngre barnen går. På varje våning arbetar det sex pedagoger.

Alla förskolans avdelningar har barn i ålder 1-5 år. På förskolan utgår vi från förskolans läroplan och arbetar mycket i teman och projekt. Vi lyssnar mycket på barnen och vill erbjuda en rolig, trygg och lärorik miljö. Under dagen ger vi barnen möjlighet till fri lek och med fri lek menar vi att barnen ska vara delaktiga i att få välja utifrån sina önskemål med närvarande pedagoger. Vi erbjuder olika aktiviteter, såväl inomhus som utomhus.

Pedagogiskt förhållningssätt

Våra pedagogiska tankar bygger på att människan föds kompetent, intelligent och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt arbete. Genom den vill vi synliggöra barns lärande och den är ett viktigt stöd i vår utveckling av verksamheten och hos pedagogerna. Vi värnar om att ha ett demokratiskt förhållningssätt.

En dag på förskolan

När förskolan öppnar tar vi emot de tidiga barnen på en avdelning och till frukost delar vi upp barnen på respektive avdelning. Efter frukost har de flesta förskolebarnen kommit och vi har samling. Därefter delar vi upp barnen i mindre grupper med olika aktiviteter ute eller inne. Vi arbetar med olika projekt utifrån aktuellt tema, längden på dessa projekt varierar utifrån barnens intresse men temat går som en röd tråd i verksamheten både inomhus och utomhus. Vi utgår ifrån läroplanen i vårt temaarbete. De yngre barnen äter lunch på sina hemvister och de stora äter antingen i skolans matsal eller på avdelningen. På eftermiddagen har vi bland annat gruppaktiviteter, utevistelse och tid för egen lek. Vi serverar mellanmål ute eller inne och för de barnen som vistas sent på förskolan erbjuds en fruktstund på eftermiddagen.

Bra miljöer för lek och skapande

Förskolan inryms i Taubeskolan som byggdes 2012 och har en inhägnad gård på skolområdet. I lokalerna finns en öppen planlösning med förändringsmöjligheter utifrån barnens behov. På varje våning finns en gemensam hall, ateljé och våtutrymmen. Barnen har även möjlighet att använda skolans idrottshall. Vi har ett fantastiskt närområde som erbjuder skog, strand och spännande lekplatser.

Besöka förskolan

Är du intresserad av att komma och besöka vår förskola? Mejla rektor. Se kontaktuppgifter. 

Vi har även öppet hus på förskolan följande tider: 

Onsdag 6 mars, klockan 16.30-17.30.