Vår skola

Vår skola ligger mitt på Asperö i Göteborgs södra skärgård, med närhet till hav och skog. Vi är en liten skola med runt 22 elever och vi har en enda klass med elever i olika åldrar, från förskoleklass upp till årskurs 3.

Skolans profil

På vår skola har vi utarbetat en egen pedagogisk modell som vi kallar för Asperömodellen. Den innebär att vi utgår från elevernas behov och kunskaper och att vi hela tiden arbetar med attityder och värderingar. Vi utmanar normer som är bundna till kön, och utvecklar elevernas tankar genom att lyssna, diskutera och ställa reflekterande frågor.

Skolan är byggd år 2008 och har en härlig gård med många möjligheter till lek och utmaningar. Vi är ofta ute i naturen och på schemat har vi rodd i en Färöbåt. På skolan finns också en keramikugn där eleverna kan bränna sina egna skapelser. Skolan har ett eget köksbiträde som lagar all vår mat på plats.

Trygghet och trivsel


Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Dialog och delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Asperö skola använder vi oss till stor del av lärplattformen Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.