Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Änghagsdalen 16 ligger i ett lugnt område i stadsdelen Torslanda, Lillebyområdet. Det finns 7 avdelningar på förskolan.

Barnen är indelade i åldershomogena grupper. Förskolan har 80 platser. I personalgruppen finns totalt 14 pedagoger, både förskollärare och barnskötare. Vi har tillgång till pedagogista, speciallärare, psykolog och kurator.
Vi har utevistelse varje dag och barnen sover utomhus på vår veranda. Vi har eget tillagningskök och vår kock lagar till stor del ekologisk mat. Om ditt barn behöver specialkost så ordnar vi det.

Förskolan är byggd 1992 och renoverades 2013.

Gården är utmanande och det finns mycket att göra, till exempel finns det gungor, klätterställning och rutschkana. Det finns gräs att leka på och asfalterade gångar att åka trehjuling på.

Vi arbetar för en bättre miljö. Förskolan arbetar med Grön Flagg

Verksamheten på förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Denna utgår ifrån att barn föds intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Barnen uppmuntras till att ta egna initiativ och prova sig fram både på egen hand och i samspel med andra. Vi lägger därför stor vikt vid skapande i olika former, till exempel sagor, drama, färg och form.

Planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden. Bokbussen besöker förskolan varje månad men ibland åker vi till biblioteket eller går på teater.