Till innehåll

Ängåsskolan F-6

Välkommen till Ängåsskolan

Här arbetar vi för att alla elever ska känna trygghet och trivsel och utvecklas i sitt skolarbete. Goda relationer mellan elever, vårdnadshavare och personal är viktiga i det arbetet, liksom våra hälsofrämjande insatser. På Ängåsskolan går elever i årskurs F-6.

Aktuellt

Information om förändringar för skolenheter från höstterminen 2021

Publicerad 1 december 2020
Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Ängåsskolan berörs inte av beslutet. Läs mer här om varför vi gör förändringarna och vilka skolor som berörs.
${loading}