Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan har av fem avdelningar, uppdelat på två våningsplan. På övre plan finns avdelningarna Körsbärsdalen och Villekulla för de äldre barnen. På nedre plan finns avdelningarna Junibacken, Saltkråkan och Lönneberga för de yngre barnen.

Förskolan ligger i en byggnad med flera rum på varje avdelning där barnen får möjlighet att leka i mindre grupper. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. I vår enhet finns det tillgång till specialpedagoger, psykolog, logoped och socionom.

Vi arbetar med jämställdhet och Grön Flagg

Förskolan är jämställdhetsdiplomerad. Vi arbetar aktivt med genus och jämställdhet. Varje barn ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar.

Förskolan är Grön Flagg-certifierad. Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg som stödjer ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling.

Förskolan har eget tillagningskök. Pedagogerna samarbetar med kökets personal med måltidspedagogik - lärande hållbara måltider. Det innebär bland annat odling. Vi använder kunskapen ”Från jord till bord” och försöker på ett lustfyllt sätt öka ätandet av frukt och grönsaker hos barn.

Vi lägger grunden för livslångt lärande

Vi planerar undervisningen utifrån barnens nyfikenhet, intressen och frågor. Vi pedagoger är medforskande tillsammans med barnen. Vi arbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande där undervisningen ska vara lärorik, rolig och trygg.

Vår pedagogiska undervisning ger barnen många möjligheter att leka och att arbeta både självständigt och tillsammans med många kamrater. Vi blandar våra planerade aktiviteter med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi använder oss av olika uttryckssätt så som till exempel lek, musik, bild, rörelse och skapande.

Nyfiken på förskolorna i Linné

Välkommen att träffa rektorer och de som jobbar med placering av barn i förskolan. Du får veta mer om förskolorna och hur du gör för att söka plats till ditt barn. Föräldrastödjare från Socialförvaltningen finns också på plats och berättar om sitt arbete.

När: Onsdag den 20 mars klockan 17.
Var
: Fjärde Långgatan 48. Ta högra hissen
upp till våning 9 så möter vi dig vid dörren.

Välkommen!