Detta är daglig verksamhet

Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete kan du ansöka om daglig verksamhet. Att vara på en daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

Daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete kan du ansöka om daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt. Du kan till exempel få arbeta i kök eller trädgård, sälja hantverk eller delta i olika skapande aktiviteter såsom musik och teater. Att vara på en daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

Det är din socialsekreterare som bedömer om du har rätt till daglig verksamhet eller inte. Om du inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS men har funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett vanligt arbete, kan du få sysselsättning eller arbetsträning med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) .

Ansök om daglig verksamhet hos en socialsekreterare inom funktionsstöd

Du ansöker om daglig verksamhet och sysselsättning hos en socialsekreterare inom funktionsstöd i det område där du bor. Socialsekreteraren utreder ditt behov och fattar beslut. Du kan också ha rätt till hjälpmedel för att anpassa din arbetsplats eller skolmiljö efter dina behov.

Hitta socialsekreterare funktionsstöd

Söker du arbete?

För dig som söker arbete finns det hjälp och stöd att få, både genom arbetsförmedlingen och kommunen. Arbetsförmedlingen har särskilda program som kan underlätta för dig att få ett arbete. Kommunen erbjuder särskilda praktikplatser och arbeten.

Arbete och sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Mer information

Rutin för hantering av privata pengar

Huvudregeln är att du som deltagare i daglig verksamhet själv hanterar och förvarar dina pengar. Om du behöver hjälp i samband med inköp, kan personalen ge dig muntligt stöd när du själv betalar.

Om du behöver stöd med till exempel att personalen lämnar över pengar vid betalning, ska ett fysiskt kvitto lämnas till dig.